Na počátku vzniku značky Clasp'pin byla reklamace batohu nejmenovaného výrobce, konkrétně jeho prasklého řemení vyrobeného ze syntetické koženky. Po vyřízení reklamace jsem nechtěl pořizovat produkt vyrobený pouze ze syntetických materiálů a tak vznikla myšlenka výroby batohu dle vlastního návrhu s použitím tradičních materiálů. Postupem času jsem si pořídil první průmyslový šicí stroj a pustil se do experimentování.

Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné, proces vývoje a úprav vlastního střihu by se u externího výrobce mohl značně prodloužit. Současně jsem docházel do zaměstnání a takto jsem si mohl na vlastní "kůži" ověřil možnosti a limity návrhů a zpětná vazba se tím zkrátila na minimum. Zanedlouho se ukázalo, že jeden stroj nestačí a následovalo postupné vybavování a zařizování vlastní malé dílny.

V dřívějším zaměstnání jsem začal postrádat fyzický kontakt s materiálem a neodolal jsem tak možnosti stát se vlastním zadavatelem a realizátorem v jedné osobě, což je pro mě ta největší motivace do budoucna. Realizace produktů dle vlastních představ a požadavků s ohledem na uživatele s využitím tradičních řemeslných postupů ruční výroby.

/

Clasp’pin brand owes its origins to a claim for refund of the money paid for a backpack manufactured by an unnamed producer, namely its broken strap set which acted as if it was made of leather. I did not want to spend the money I received back on a product made of synthetic materials only, and so an idea to have a backpack of my own design produced arouse. As time passed, I gradually could not resist the temptation and in a short time I welcomed an old industrial sewing machine.

 

With time, this decision turned out to be very right. The process of development and adjustment of my own designs might get a bit lengthy for me as an external producer, all the more so that at that time I had a full-time job as well. However, having my own machine enabled me to try out both the possibilities and limits of the designs for myself, and so the time needed for a feedback became considerably shorter. Soon I realized that one machine was not enough and the gradual equipping and arranging of its own workshop followed.

 

In my previous job, I was not satisfied and I started to miss the physical contact with material. I could not resist the temptation to become the ordering party and realizer in one person and fulfilling this ambition forms my highest motivation for the future: to realize products according to my own ideas and requirements with regard to the user.

Jiří Salač

zakladatel, majitel, designer a řemeslník

founder, owner, designer and craftsman

0
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon